Spoštovani,

zaradi ocen in priporočil mednarodnih zdravstvenih organizacij (WHO) in nacionalnih zdravstvenih institucij je Alma Mater Europaea sprejela naslednje omejitve:

  • 8. znanstvena konferenca  »Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja« , ki je bila napovedana za 13. in 14. marec 2020 se preloži za nedoločen čas, vsebine konference pa bodo izvedene v skladu z navodili mednarodnih zdravstvenih institucij.
  • 210 povzetkov bo do 16. marca 2020 izdanih v posebnem Zborniku povzetkov in objavljen na spletni strani Alma Mater Europaea – ECM. Zborniki znastvenih prispevkov bodo objavljeni naknadno, avtorji znanstvenih prispevkov boste o tem obveščeni.
  • Veselimo se nadaljnjega sodelovanja vseh avtorjev in cenjenih gostov po skorajšnjem novem prilagojenem program skozi celotno študijsko leto glede na razmere.

S spoštovanjem,

prof. dr. Ludvik Toplak,
Predsednik Alma Mater Europaea – ECM