Prosimo, upoštevajte naslednje smernice pri pisanju povzetka

Naslov: Ne sme presegati 70 znakov, brez okrajšav, vsaka beseda se začne z veliko začetnico.

Uvod: Vključite znanstveno podlago in utemeljitev ter jasno navedite problem, vprašanje, cilje in/ali raziskovalno hipotezo.

Metode: Pri kvantitativnih študijah predstavite zbrane podatke, vire podatkov, analize, vključno s statističnim preskušanjem itd. Jasno opišite populacije, vzorec ter analitične tehnike.
Pri konceptualnih, institucionalnih, organizacijskih ali političnih dokumentih in drugih študijah navedite opis vsebine dokumenta ali poročila, ki ga predstavljate in druge pomembne dejavnike, kot so podrobnosti o kvalitativnih metodah itd.

Rezultati: Predstavite najpomembnejše ugotovitve študije. Povzetki morajo odražati že opravljeno delo (tj. razpoložljivi rezultati) ali vsaj predložiti predhodne rezultate, ki kažejo, da delo poteka in da bodo rezultati na voljo na letni konferenci.

Sklepi: Najpomembnejše ugotovitve. Prav tako bi morali odgovoriti na vprašanje “Kaj pomenijo ti rezultati za vaše glavno področje raziskav?” Če je pomembno, vključite naslednje korake, predloge za nadaljnje raziskave in študijske omejitve.

 

 • Največ 250 besed oz. 1500 znakov.
 • 5 ključnih besed.
 • Določite vse okrajšave ob prvi uporabi.
 • Uporabite besedo “odstotek” in ne % (razen pri uporabi s številkami za interval zaupanja – naveden kot 95% IZ).
 • Interval zaupanja – določite najprej interval zaupanja (95% IZ: 0,33 – 2,4).
 • Vse številke, ki imajo manj kot 1, imajo npr. 0, npr. p <0,001.
 • Za numerične sezname uporabite arabske črke v oklepajih (i), (ii), (iii).
 • Npr. ,e.t.c. je treba navesti – na primer, itd., če je del glavnega besedila. V oklepajih so dovoljene okrajšave.
 • Števila do 100 so izpisana z besedo (npr. pet, devetindevetdeset), števila od vključno s 100 so podane kot število (npr. 100, 230), vendar števila za časovne enote in meritve.
 • Datumi morajo biti napisani v obliki 8. junija 1960 in ne npr. v oblikah 8/6/60 ali 6/8/60.
 • Valute je treba navesti z valutnimi kraticami (glej www.xe.com/iso4217.php) in morajo vedno vključevati pretvorbo v USD ali EUR ter vrednost lokalne valute, tj. v oklepajih po začetni valuti (tj. USD ___) ali (tj. EUR ___).
 • Ne vključujte tabel, slik in grafikonov.
 • Ne vključujte referenc.