Programski odbor

Prof Dr Ludvik Toplak
Predsednik Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Dr H C Felix Unger
Predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti – EASA
Prof Dr Kathryn Hyer
Predsednica Združenja za socialno gerontologijo, ZDA
Dr Anthea Seles
Generalna sekretarka Mednarodnega arhivskega sveta, UNESCO
Dr Franci Demšar
Direktor NAKVIS
Prof Dr Sc Damir Boras
Rektor Univerze v Zagrebu
Prof Dr Biol Hum Horst Kunhardt
Podpredsednik oddelka za zdravstvene vede, Deggendorf Institute of Technology
Prof Dr Med Nandu Goswami
Medicinska univerza v Gradcu
Franci Bogovič
Iniciator EU projekta “Smart villages”
Dr Matej Mertik
Predsednik organizacijskega odbora Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Slaviša Stanišić
Zdravstvene vede, Alma Mater Europaea – ECM
Mag Mladen Herc
Fizioterapija, Alma Mater Europaea – ECM
Mag Edvard Jakšič
Zdravstvene vede, Alma Mater Europaea ECM
Prof Dr Jana Goriup
Socialna gerontologija, Alma Mater Europaea – ECM
Izr Prof Dr Sebastjan Kristovič
Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja, Alma Mater Europaea – ECM
Dr Marica Horvat
Zdravstvene vede, Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Mladen Radujkovič
Management in leadership, Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Lenart Škof
Humanistika in umetnost, Alma Mater Europaea – ECM
Izr Prof Dr Peter Pavel Klasinc
Arhivistika in dokumentologija, Alma Mater Europaea – ECM
Izr Prof Dr Peter Pavel Klasinc
Arhivistika in dokumentologija, Alma Mater Europaea – ECM
Doc Dr Anja Hellmut Kramberger
Arheologija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Doc Dr Barbara Toplak
Študentska sekcija, Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Vladimir Trajkovski
Avtizem, Univerza Sv. Cirila in Metoda

SOCIALNA GERONTOLOGIJA

Prof Dr Jana Goriup
Predstojnica oddelka za socialno gerontologijo na Alma Mater Europaea – ECM
Izr Prof Dr Mitja Gorenak
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru
Izr Prof Dr Anton Zupan, Dr Med
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča
Prof Ddr Mara Ovsenik
Alma Mater Europaea – ECM
Dr Peter Seljak
Alma Mater Europaea – ECM
Doc Dr Danijela Lahe
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Prof Dr Jože Ramovž
Predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Izr Prof Dr Milan Ambrož
Alma Mater Europaea – ECM
Dr Spomenka Rosandič Tomič
Sociološko društvo Hrvaške
Prof Dr Mladen Havelka
Zdravstvena univerza v Zagrebu
Izr Prof Ddr David Bogataj
Evropska pravna fakulteta Nova Gorica

ZDRAVSTVENE VEDE

Prof Dr Nandu Goswami
Medicinska univerza v Gradcu
Prof Dr Marjan Rupnik
Medicinska Fakulteta Univerze v Mariboru
Prof Dr Alena Kobesova
Medicinska fakulteta, Karlova univerza v Pragi
Doc Dr Tomaž Velnar
Medicinska Fakulteta Univerze v Mariboru
Doc Dr Eva Turk
Univerza Jugovzhodne Norveške
Doc Dr Nataša Kos
Predstojnica Inštituta za medicinsko rehabilitacijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
Izr Prof Dr Breda Jesenšek Papež
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Alma Mater Europaea – ECM
Dr Ricardo Caruso
Univerza v Rimu ‘La Sapienza’
Prof Dr Bojan Zalar
Direktor Psihiatrične klinike Ljubljana
Doc Dr Momir Dunjic
Podpredsednik Evropskega kongresa za integrativno medicino – ESIM
Prof Dr Slaviša Stanišić
Alma Mater Europaea – ECM, Medicinska fakulteta Univerze v Beogradu
Prim Doc Dr Jernej Završnik, Dr Med Spec
Direktor Zdravstvenega dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Izr Prof Ddr Helena Blažun
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Doc Dddr Joca Zurc
Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Per Morten Fredriksen
Kristiania University College
Prof Dr Rado Pišot
Direktor Znanstveno raziskovalnega središča Koper – ZRS Koper
Prim Doc Dr Erika Zelko, Dr Med Spec
Alma Mater Europaea – ECM, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Prim Dr Marinko Rade
Direktor Ortopedske bolnišnice Rovinj

HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES IN KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Izr Prof Dr Sebastjan Kristovič
Koordinator študijskega procesa na Alma Mater Europaea – ECM
Izr Prof Dr Barbara Simonič
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Asist Mag ZDŠ Jasmina Kristovič, Mag ZDŠ
Svetovalno-terapevtskega centra za družine pare in posameznike
Asist Dr Polonca Pangrčič
Učiteljica svetnica na Osnovni šoli Cerkvenjak – Vitomarci
Asist Dr Drago Jerebic
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Doc Dr Sara Jerebic
Družinski inštitut Bližina

MANAGEMENT IN LEADERSHIP

Prof Dr Mladen Radujkovič
Vodja doktorskega študija Projektni management na Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Mario Plenkovič
Predstojnik oddelka za Strateški komunikacijski management
Prof Dr Miroslav Vesković
Univerza v Novem Sadu
Dr Barbara Toplak
Glavni tajnik na Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Jurij Toplak
Predstojnik oddelka Evropske poslove študije na Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Zoran Tomič
Rektor Univerze v Mostarju

HUMANISTIKA IN UMETNOST

Prof Dr Lenart Škof
Dekan fakultete za podiplomski humanistični študij – Alma Mater Europaea – ISH
Prof Dr Damir Boras
Rektor Univerze v Zagrebu
Prof Dr Ivanka Popovič
Rektor Univerze v Beogradu
Doc Dr Maruša Komotar
Alma Mater Europaea – ISH
Doc Dr Gorazd Andrejč
Univerza v Groningenu
Dr Maja Sunčič
Alma Mater Europaea – ISH
Dr Alja Brglez
Vodja kabineta predsednika Republike Slovenije
Prof Ddr Igor Grdina
Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU
Doc Dr Svebor Sečak
Dekan Akademije za ples – Alma Mater Europaea – AP

ARHIVISTIKA IN DOKUMENTOLOGIJA

Prof Dr Alexey Grigoryevich Zabelin
Rektor Univerze za finance in pravo v Moskvi
Prof Dr Nikolay Kunyaev
Direktor Vseslovanskega znanstveno-raziskovalnega inštituta za dokumentacijo in arhive – VNIIDAD
Izr Prof Dr Peter Pavel Klasinc
Predstojnik oddelka za Arhivistiko in dokumentologijo na Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Emilio Marin
Prorektor za mednarodno sodelovanje Hrvaške katoliške univerze
Doc Dr Anja Hellmut Kramberger
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Dr Matej Mertik
Predstojnik programa Spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Ivan Bratko
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
Doc Dr Andrej Dobrovoljc
Alma Mater Europaea – ECM
Doc Dr Maciej Wieglosz
AGH tehnična univerza Krakow
Dr Peter Merc
Alma Mater Europaea – ECM
Prof Dr Claudia Loebbecke
Univerza v Kolnu
Prof Dr Sabine Theresa Köszegi
Univerza na Dunaju
Prof Dr Matjaž Gams
Inštitut Jožef Štefan
Dr Dušan Caf
Alma Mater Europaea – ECM
Dr Marko Grobelnik
Inštitut Jožef Štefan
Prof Dr Franc Solina
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

Organizacijski odbor

Dr Matej Mertik
Predsednik organizacijskega odbora Alma Mater Europaea – ECM
Dr Goran Gumze
Alma Mater Europaea – ECM
Nuša Veber
Alma Mater Europaea – ECM
Milena Sokolić
Alma Mater Europaea – ECM
Katarina Pernat
Alma Mater Europaea – ECM
Marko Bencak
Alma Mater Europaea – ECM
Zala Stanonik
Alma Mater Europaea – ECM
Uroš Kugl
Alma Mater Europaea – ECM