Zbornik povzetkov konference je na voljo na naslednji povezavi: POVEZAVA 
Rok za oddajo celotnih prispevkov je zaključen in v postopku recenzije. V pripravi so on-line sekcije konference.  Več informacij sledi kmalu.

eKonference v pripravi

Nadaljujemo z izvajanjem 8. znanstvene konference »Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja« preko spleta.

V četrtek, 9. 7. 2020 bomo izvedli naslednjo e-sekcijo s področja informacijskih tehnologij. Spremljajte nas za več informacij.

eKonference v pripravi

 • Holistični pristop / september 2020 / (klasično/online)
 • Inkluzivna paradigma v družbenem kontekstu / september 2020 / (klasično/online)
Program sekcije HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES IN KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA / HOLISTIC EDUCATIONAL PROCESS AND STRENGTHENING OF MENTAL HEALTH

Predstavitev prispevkov (10 minut po prispevku) / Papers presentation (10 minutes each)

16:00-17:20

 

(NE)ZDRAVA »MLADA« EVROPA – DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV /(UN)HEALTY »YOUNG« EUROPE – MENTAL HEALTH OF CHILD AND ADOLESCENT

Jasmina Kristovič

HOLISTIČNI PRISTOP V TUJIH IN DOMAČIH ŠOLSKIH SISTEMIH / A HOLISTIC APPROACH IN FOREIGN AND DOMESTIC SCHOOL SYSTEMS

Polonca Pangrčič

ODRASLA FUNKCIONALNOST V POVEZAVI S ČUSTVENIM PROCESIRANJEM V LUČI FIZIČNEGA NASILJA V OTROŠTVU / ADULT FUNCTIONALITY IN RELATION TO EMOTIONAL PROCESSING IN THE LIGHT OF CHILDHOOD PHYSICAL ABUSE

Barbara Simonič

ALI SE NE-VARNA NAVEZANOST POVEZUJE S SLABŠO EMPATIČNO SKRBJO IN OSEBNO BOLEČINO / DOES NON-SAFE ATTACHMENT ASSOCIATE WITH POORER EMPATHIC CARE AND PERSONAL PAIN

Lucija Hrovat

KRŠČANSKA SKUPNOST SKOZI PRIZMO TEORIJE NAVEZANOSTI / THE CHRISTIAN COMMUNITY THROUGH THE PRISM OF ATTACHMENT THEORY

Drago Jerebic

RAČUNALNIŠKA ODVISNOST – BOLEZEN? /COMPUTER ADDICTION – A DISEASE?

Marija Minka Jerebič

PAJDEJA DOSTOJANSTVA KOT ODGOVOR NA PANDEMIJO KULTURE ŽRTVENIŠTVA / PAIDEIA OF DIGNITY AS THE ANSWER TO THE VICTIMHOOD CULTURE PANDEMIC

Gregor Rojc

 

17:30-18:40

 

HOLISTIČNA VZGOJA V SLUŽBI (DUŠEVNEGA) ZDRAVJA /  HOLISTIC EDUCATION IN THE SERVICE OF (MENTAL) HEALTH

Stanko Gerjolj

FIZIČNO NASILJE, AGRESIJA IN SAMOKONTROLA – POVEZAVE IN APLIKACIJE ZA PSIHOTERAPEVTSKO PRAKSO /

PHYSICAL VIOLENCE, AGGRESSION, AND SELF-CONTROL – CONNECTIONS AND APPLICATIONS FOR PSYCHOTHERAPY PRACTICE

Saša Poljak Lukek; Tanja Pate

POSLEDICE RABE ZASLONSKIH MEDIJEV NA DUHOVNO RAZSEŽNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV / THE CONSEQUENCES OF USING SCREEN MEDIA ON THE SPIRITUAL DIMENSION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Ana Vogrin

TERAPEVTSKA IGRA IN PREDNOSTI NJENE UPORABE PRI OTROCIH S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI / THERAPEUTIC PLAY AND THE BENEFITS OF ITS USE IN CHILDREN WITH BEHAVIORAL AND EMOTIONAL PROBLEMS

Pika Polona Bižal

DRUŽINSKO OKOLJE KOT DEJAVNIK TVEGANJA ZA SPOLNO ZLORABO V OTROŠTVU / FAMILY ENVIRONMENT AS A RISK FACTOR FOR CHILDHOOD SEXUAL ABUSE

Sara Jerebic

PSIHOLOŠKI (ŠKODLJIVI) VIDIKI PERMISIVNE VZGOJE – SAMOPODOBA IN SAMOZAVEST / PSYCHOLOGICAL (HARMFUL) ASPECTS OF PERMISSIVE EDUCATION – SELF-IMAGE AND SELF-ESTEEM

Sebastjan Kristovič

Logopedagogika in eksistencialna pedagogika v vzgoji in izobraževanju / LOGOpedagogy and existential pedagogy in education

Nina Markuš, Sebastjan Kristovič

 

18:40-19.00

RAZPRAVA / DISCUSSION

 

PROGRAMSKI ODBOR:

 • Sebastjan Kristovič, Alma Mater Europaea – ECM
 • Barbara Simonič, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Drago Jerebic, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Polonca Pangrčič, Osnovna šola Cerkvenjak – Vitomarci, Alma Mater Europaea – ECM
 • ZDŠ Jasmina Kristovič, Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike
 • Sara Jerebic, Družinski inštitut Bližina
Organizator konference si pridržuje pravico do spremembe programa.

Prijava na e-sekcijo management in voditeljstvo 29.6.2020

Prenos predloge PowerPoint

Prijava na sekcijo Socialno Gerontologije 20.5.2020

Za sodelovanje na mednarodni konferenci na temo »Relevanca znanosti in izobraževanja«, ki bo potekala 13. in 14. marca 2020, vas vljudno prosimo za izpolnitev prijavnice.

Posodobljeno 23. 2. 2020

Osebe z vabilom na konferenco, študentje, alumni in zaposleni Alma Mater Europaea ste oproščeni plačila kotizacije, vendar se morate na konferenco vseeno prijaviti. Pri postopku registracije označite možnost, da ste študent ali zaposleni na instituciji Alma Mater Europaea.

Pokriva področja
 • Fizioterapija
 • Nevro-fizioterapija
 • Zdravstvene vede
 • Krepitev in promocija zdravja
 • Integrativna medicina
 • Avtizem
 • Logopedija
 • Inkluzivna paradigma v družbenem kontekstu
Pokriva področji:
 • Dolgotrajna oskrba
 • Starejši in trg dela
Pokriva področje
 • Vzgoja, izobraževanje, psihoterapija, psihologija, duševno zdravje, kakovost življenja, logoterapija, logopedagogika.
Pokriva področja
 • Management v družinskem podjetništvu
 • Projektifikacija in njen vpliv na razvoj civilne družbe
 • Humanistični aspekti komuniciranja
Pokriva področje
 • Digitalna humanistika
 • Okolje in trajnostni razvoj
 • Demografija in medkulturne komunikacije
Pokriva področje
 • Zdravstveni turizem
 • Zdrava prehrana starejših in zdrav življenjski slog
Pokriva področje
 • Umetna inteligenca
 • Pametne vasi in mesta
 • Digitalne veščine
Pokriva področje
 • Relevanca raziskav v arhivski znanosti
Pokriva področje
 • Enake možnosti izobraževanja v Sloveniji
 • Zaposlovanje na Evropskem trgu dela

Aktualne novice

Konferenca Za človeka gre skozi čas

Niste utegnili na konferenco Za človeka gre v preteklih letih? Poglejte si, kaj se je dogajalo.

Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje

Konferenca 2018

Za človeka gre: prihodnost zdaj!

Konferenca 2019

Zlati pokrovitelj konference
Sponzorji

Lokacija konference

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

Kot organizator 8. znanstvene konference (Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, Maribor) vse udeležence obveščamo, da se posamezni deli konference za obdobje med 13. in 14. marcom 2020 snemajo. Posnetki se hranijo do 5 let. Na posnetkih se lahko posamezni udeleženci konference predstavijo kot predavatelji ali poslušalci.